Skip to main content

Virksomhedens sociale ansvars

Introduktion

CityJet har i snart 30 år forbundet mennesker og fællesskaber sammen.

Vi startede som et ruteflyselskab, der drev vores eget rutenetværk for at støtte irske forretnings- og ferierejsende. Og vi har udviklet os til at være en udbyder af kapacitet (Wet-lease) til kundeflyselskaber i hele Europa. Dette er med til at styrke vores kunders rutenetværk. Vores 600 medarbejdere fra 35 lande er nøglen til alt, hvad vi gør.

Som arbejdsgiver og som virksomhed sikrer vi, at alt, vi gør, er baseret på et solidt ansvar over for alle interessenter.

Dette ansvar betyder at støtte vores folk og vores lokalsamfund, respektere ærlighed, lighed, mangfoldighed og inklusion og arbejde hen imod en bæredygtig fremtid for alle.

Vi definerer vores interessenter som vores personale, vores kunder og både vores lokale og globale samfund.

Vi har et ansvar over for alle.

Hos CityJet søger vi at:

  • spille en konstruktiv rolle blandt de samfund, vi lever i
  • give vores medarbejdere en sikker, ansvarlig og effektiv arbejdsplads
  • minimere vores indvirkning på miljøet for at levere en bæredygtig forretning
  • styre vores forretning i fuld overensstemmelse med forpligtelser fra vores samfund

 

CityJet og samfundet

Vores personale er i altafgørende af vores drift og er med til levere den fremragende service, vores kunder forventer.

Uden for arbejdsmiljøet er vores medarbejdere en del af deres lokalsamfund for at støtte forskellige formål samt velgørenhed.

CityJet etablerede sit CityCare-program i 2021 for at give personalet en mulighed at kunne støtte deres lokalsamfund, så CityJet kan spille en rolle i deres lokalsamfund.

CityCare giver personalet mulighed for hver måned at foreslå en velgørenhedsorganisation eller et godt formål, som ligger deres hjerte nært, og som skal støttes økonomisk af CityJet.

CityJet er glade for at have ydet støtte på over 26.000 € til over 50 frivillige organisationer under CityCare-programmet, alle nomineret af individuelle medarbejdere, for at hjælpe med væsentligt arbejde i samfundet i hjemmet og i udlandet.

Nedenfor er nogle af de organisationer, CityCare har bistået.

 

CityJet og samfundet – Casestudie

I CityJet har vi skiftet til en lokal leverandør for nogle af vores uniformsartikler. Vores Shared Services og HR-team synes det var vigtigt at finde et hjem til overskydende vinterfrakker.

Med efteråret som nærmer sig og temperaturerne som falder, ønskede vi at finde et bedre formål med vores overskydende varer.

Tidligere i 2022 koordinerede en af vores kabinepersonale indsamlinger til Ukraine. Vi besluttede, at dette ville være en god sag.

Efter en let rengøring og de-branding af de omkring 300 frakker, er de nu nået til Ukraine, og vi håber, at vores tidligere frakker kan være til hjælp for nogen, der har brug for det.

 

CityJet og arbejdspladsen

CityJet er en ligestillingsarbejdsgiver. Vi søger altid efter at rekruttere de bedste ansøgere som udelukkende er baseret på dem som person, deres kompetencer og erfaring.

Vi tilbyder en bred vifte af karrierevalg i luften eller på jorden. Og vi er altid opmærksomme på hver enkelt medarbejder som er med til at udgøre vores team.

Vi tilstræber at give et behageligt arbejdsmiljø med muligheder for karriereudvikling hele vejen igennem.

Nogle mennesker bliver hos os i mange år, andre i en kortere periode, men vores mål er at sikre, at tiden i CityJet på alle tidspunkter vil hjælpe vores medarbejdere med at nå deres endelige karrieremål.

CityJet respekterer, at alle skal have en balance mellem arbejde og privatliv for at opnå både personlige og professionelle mål. Vi sigter efter at levere vagtplaner, så medarbejdere kan lave planer, der passer til dem. Hvor det er muligt for jordbaseret personale, tilbyder vi også fleksible arbejdsforhold for at muliggøre en blanding af hjemmearbejde sammen med kontortid.

Vores Employee Assistance Program via Spectrum Life, der er tilgængeligt 365 dage om året, og giver personalet og deres familier helt gratis og fortrolig rådgivning og velværestøtte. Virksomheden tilbyder også et Peer Support-program for at give alle medarbejdere mulighed for at tale med en peer under fortrolighed for at vejlede, støtte og lytte. Vi tilbyder kurser i Critical Incident Stress Management og for alle Emergency Response og tilhørende personale.

CityJet understøtter en aktiv livsstil for personalet. Flyselskabet sponsorerer årlig deltagelse i PWC Staff Relay Series 25 km-løbet i Dublin, hvor omkring 35 medarbejdere er fordelt på syv hold, mange andre medarbejdere er med til at støtte.

Virksomheden understøtter og tilskynder også til videregående uddannelser som en del af vores interesse for den pragmatiske personlige udvikling af vores medarbejdere.

Som arbejdsgiver respekterer vi retten til repræsentation, hvor det ønskes og faciliterer kollektive overenskomster i overensstemmelse med lokal lovgivning på vores lokationer.

Vi søger at arbejde sammen i en åben kultur, hvor alle medarbejdere har mulighed for at diskutere eller rejse problemstillinger og modtage direkte feedback.

​For fuld gennemsigtighed afholder CityJet et halvmånedligt Teams-opkald med alle afdelinger til stede, som er åbent for alle medarbejdere til at deltage i, inklusiv en Q&A, der dækker ethvert emne, nogen ønsker at tage op.

Vi er alle en del af et team, alle fokuseret på det samme mål, så vi ser det som vigtigt, at vi gør alt for at sikre, at alle føler sig som en del af temaet og holdånden. Vi er også opmærksomme på de problemstillinger, der er relevante for virksomhedens fremtid.

 

CityJet og bæredygtighed

Vi er alle bevidste om miljøet og behovet for, at vi alle arbejder sammen for at sikre fremtiden for vores planet.

Hos CityJet anerkender vi, at alle virksomheder har en påvirkning på miljøet, og vi prøver at minimere vores del af dette, hvor det er muligt.

Vi er forpligtet til at fungere på en bæredygtig og miljømæssig forsvarlig måde som en del af vores daglige forretning. Vi skal samtidigt overholde lovgivningsmæssige og miljømæssige standarder for at kunne levere dette.

Gennem investering i teknologi og processer har vi taget et skridt til at reducere vores fodaftryk for at sikre, at vi lever op til vores forpligtelser.

 

Handlinger på jorden:

Vi har reduceret vores kontorer i Dublin med over 50 % til den "rigtige størrelse" af vores placering til vores nuværende krav, som betyder vi kan reducere os inden for energi. Samt at kunne affaldssortere.

At drive en hybrid arbejdsmodel, er med til at reducerer trafikpåvirkningen fra personalet i deres pendling og forbedre samtidigt balancen mellem arbejde og privatliv.

Vi arbejder os hen imod papirløse kontorer, samt at fjerne af engangspapirbægre.

En større brug af videomøder for at reducere rejser mellem CityJet-lokationer.

Og brugen af elektriske firmabiler hvor det giver mening, herunder i vores hangar i København.

Introduktionen af LED-belysning på tværs af alle vores kontorer og vores hangar i København, hvilket reducerer energiforbruget med over 75 %.

 

Handlinger i luften

Vi har erstattet vores Avro RJ85-flåde med brændstofeffektive CRJ900, som har det laveste brændstofforbrug pr. tur af denne klasse flystørrelse.

CRJ900 er certificeret til biobrændstof (Sustainable Aviation Fuel), hvilket gør det muligt at flyve helt grønt, når dette brændstof rulles ud.

Udover dette forbedrer vi vores planlagte interne motorvaskeprogram som er med til at øge brændstofeffektiviteten.

Vores flybesætninger tager brændstofeffektive ture ved at bruge kontinuerlige stignings- og nedstigningsprofiler, kombineret med vores flyveplanlægningssystem, der leverer de optimale ruter, for at minimere brændstofforbrænding og levere håndgribelige brændstofbesparelser til vores kunder.

Efter at have rullet vores elektroniske flybag (iPad) ud til piloter for nogle år siden for at fjerne behovet for papir i cockpittet, har vi for nylig overført vores kabinebesætningsdokumentation til deres PDA'er, hvilket gør flyvninger fuldstændig papirløse i slutningen af 2022.

 


Virksomhedshandlinger

CityJet samarbejder med designere af fremtidige fly for at sikre, at det kritiske "hvad hvis"-spørgsmål kan defineres, forstås og leveres.

Vores arbejde omfatter:

  • Investering i udvikling af hybrid-elektriske kraftværker og flystel til at levere fremtidens fly. Som bevæger sig fra netto nul til nul emissioner for større fly
  • samarbejde om by-luftmobilitetsprojekter, især med en producent, der udvikler elektriske luftkøretøjer til at kunne erstatte både overfladetrafik og dermed rejse med mindre fossilbrændstofdrevne fly

Vi deler industriens mål for netto nul og nul emissioner og vi er forpligtet som virksomhed til at sikre, at luftfartsindustrien spiller sin rolle i at levere en langsigtet bæredygtig fremtid for alle.

 

CityJet Forretningsansvar

CityJet agerer som en ansvarlig arbejdsgiver med klare politikker og procedurer. Vi dækker vores forpligtelser som arbejdsgiver i flere jurisdiktioner og som en virksomhed, der betjener offentligheden, dens leverandører og kunder.

Vi har en nultolerance tilgang til moderne slaveri, menneskehandel, bestikkelse og korruption i enhver form.

Vi beskytter de data, vi opbevarer, og administrerer persondata med integritet og disciplin.

Vi forventer de samme høje standarder fra alle vores entreprenører, leverandører og andre samarbejdspartnere, som de gør til os og deres egne leverandører.

Vi er forpligtet til at agere etisk, ærligt, professionelt, retfærdigt og med integritet i alle vores relationer og forretningsforbindelser.