Skip to main content

CityJet Anti-slaveripolitik

 

CityJet DAC har en nultolerance tilgang til moderne slaveri og er forpligtet til at handle etisk og med integritet i alle vores forretningsforbindelser og relationer.

Vi forventer de samme høje standarder fra alle vores entreprenører, leverandører og andre samarbejdspartnere, som de gør af os og deres egne leverandører.

Vi er forpligtet til at sikre, at der ikke er moderne slaveri eller menneskehandel i vores forsyningskæder eller i nogen del af vores forretning.

Vi er forpligtet til at handle etisk og med integritet i alle vores forretningsforhold og forventer, at vores forretningspartnere også sikrer, at slaveri og menneskehandel ikke finder sted nogen steder i deres forsyningskæder.

Vi anerkender vigtigheden af at træne og øge bevidstheden blandt vores personale om moderne slaveri og brugen af tvangs-, obligatorisk eller handlet arbejdskraft, og at dette er et nøgleelement for at mindske risiciene i vores forretning og forsyningskæder.

Vi vil beskytte enhver, der gør os opmærksomme på bekymringer om moderne slaveri.