Skip to main content

Beskyttelse af privatliv og personlige data

CityJet DAC er forpligtet til at sikre, at dit privatliv er beskyttet. CityJet DAC er dataansvarlig for de personoplysninger, som indsendes af dig

Dataansvarlig

Denne fortrolighedserklæring beskriver, hvordan vi indsamler og bruger dine personlige data. Den beskriver også de valg, der er tilgængelige for dig vedrørende vores brug af dine personlige data, og hvordan du kan få adgang til samt at opdatere disse personlige data. CityJet Designated Activity Company sammen med dets datterselskaber ("CityJet", "vi" eller "os") er forpligtet til at sikre, at dit privatliv respekteres, og dine data er beskyttet.
Alle personlige data, der gives til os, vil blive behandlet i overensstemmelse med den irske databeskyttelseslov 2018 ("2018-lov") og den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) EU 2016/679, der samlet omtales som "databeskyttelseslovgivningen".

Indsamling af personlige data

Personoplysninger er enhver information, der kan identificere dig enten direkte eller i kombination med andre oplysninger, vi måtte have.
Vi indsamler personoplysninger fra dig, når du foretager en forespørgsel på vores hjemmeside eller via sociale medier.
Vi indsamler også personlige data under besøg på online CityJet Careers Portal, ansøgningsprocessen, interviewprocessen eller ved tilbud om job.


Kategorier af personlige data

Vi kan indsamle og behandle følgende kategorier af personoplysninger om dig:

I tilfælde af at du indgiver et krav til CityJet DAC eller engagerer dig med os på sociale medier: Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, bankkontooplysninger.
Med henblik på rekruttering og beskæftigelse kan vi indsamle og behandle følgende kategorier af personoplysninger om dig:
• Personlige oplysninger såsom navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, fødselsdato og CV, oplyst under ansøgningsprocessen.
• Beskæftigelses historie, uddannelseshistorie, faglige kvalifikationer, oplysninger om arbejdstilladelse angivet under ansøgningsprocessen.
• Resultater af personligheds- eller evne vurderinger, notater fra interviews eller andre vurderinger, oplysninger leveret af dine referenter, beslutninger om at tilbyde ansættelse, resultatet af baggrundstjek og luftfartssikkerhedstjek fra de tilknyttede myndigheder (hvor det er relevant) straffedomme og journaltjek.
• Resultater af test af psykoaktive stoffer
• Identifikationsbevis inklusive kørekort, pas, nationalt identitetskort og passende arbejds- og rejsevisum (hvis relevant).
• Bankkontooplysninger og nødkontaktoplysninger.


Indsamling af følsomme personoplysninger

Visse kategorier af personlige data såsom dem om race, etnicitet, religion, sundhed, fagforeningsmedlemskab eller straffedomme betragtes som "følsomme personlige oplysninger" i henhold til databeskyttelseslovgivningen.
Personlige oplysninger om din fysiske eller mentale sundhed vil kun blive anmodet om, når indsamlingen af ​​sådanne følsomme personoplysninger anses for nødvendig, forholdsmæssig og i overensstemmelse med vores legitime forretningsinteresser.


Du kan blive bedt om at give oplysninger om straffedomme og andre forhold til luftfartssikkerhedstjek til lufthavnsmyndighederne. Hvor data leveres til lufthavnsmyndigheder til sådanne formål, er CityJet DAC ikke ansvarlige for disse data.


Ved at give følsomme personoplysninger accepterer og giver du udtrykkeligt samtykke til, at vi kan indsamle og bruge dem i overensstemmelse med denne politik.


Datadeling og international overførsel

Dine data kan blive delt med andre virksomheder i CityJet Group. Vi deler kun dine personlige data med tredjeparter på de måder, der er beskrevet i denne fortrolighedserklæring. Vi sælger ikke dine personlige data til tredjeparter. Vi kan give dine personlige data til virksomheder, der leverer tjenester for at hjælpe os med driften af ​​vores flyselskabers forretningsaktiviteter. Disse virksomheder har kun tilladelse til at bruge dine personlige data, når det er nødvendigt for at levere disse tjenester til os.


Vi kan også videregive dine personoplysninger til: Lufthavne, offentlige myndigheder, retshåndhævende myndigheder og andre betalingsselskaber.


Dine personoplysninger kan tilgås af og behandles uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde er Den Europæiske Union og Island, Liechtenstein og Norge, også kaldet "EØS") - herunder af personale, der opererer uden for EØS, og som arbejder for os eller for en af ​​vores leverandører eller agenter (dette omfatter med henblik på opfyldelse af din reservation og levering af supporttjenester). Hvor dine personlige data overføres uden for EØS, kræver vi, at passende sikkerhedsforanstaltninger er på plads.


Vi kan også give dine personlige data til virksomheder, der leverer tjenester for at hjælpe os med vores rekrutteringsproces, herunder:
• Softwareudbydere
• Tredjeparts rekrutteringstjenester indgået i kontrakt med CityJet DAC eller et af vores datterselskaber for at hjælpe os med rekrutteringsprocessen
• Tredjepartstjenesteudbydere for at udføre personligheds- eller evnevurderinger
• Tredjeparts medarbejder baggrunds screenings virksomheder, der kan tjekke ansættelseshistorik, kørejournaler og straffeattester (hvis relevant til stillingen)
• Anmodninger fra retshåndhævende myndigheder eller andre statslige myndigheder ved modtagelse af en gyldig anmodning for at opfylde en juridisk forpligtelse
• CityJet DAC eller nogen af ​​dets datterselskaber overfører ikke rekrutteringsdata uden for EU


Sikkerhed for dine personlige data

Vi er forpligtet til at træffe passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret eller ulovlig behandling og mod utilsigtet tab, ødelæggelse eller beskadigelse af dine personoplysninger
Hvor vi deler dine personlige data med tredjeparter, kræver vi, at de har passende tekniske og operationelle sikkerhedsforanstaltninger på plads for at beskytte dem i overensstemmelse med Data Protection Act 2018 (Irland) og General Data Protection Regulation (GDPR) EU 2016/679
Dataopbevaring
Vi opbevarer dine data, så længe det er nødvendigt for at opfylde det formål, de behandles til, herunder:
• For at overholde vores juridiske forpligtelser, herunder (men ikke begrænset til) immigrations- og toldkrav og krav mod CityJet DAC
• For at beskytte dine eller en anden persons vitale interesser i tilfælde af en medicinsk nødsituation
• I vores legitime interesser som flyselskab til administrationsformål
• Personoplysninger, som du har givet samtykke til, at vi bruger til markedsførings- og salgsfremmende formål

Dataopbevaring- Rekruttering

Hvis du får succes i rekrutteringsprocessen, vil dine personoplysninger blive opbevaret af os som en del af dine medarbejder registre i hele din ansættelsesperiode og op til maksimalt 7 år efter din ansættelses ophør afhængigt af den særlige klassifikation af data.


Hvis du ikke lykkes i rekrutteringsprocessen, opbevarer vi dine personoplysninger i et år, hvis der opstår spørgsmål i forbindelse med rekrutteringsprocessen som følger:
• Ansøgningsoplysninger, herunder dit CV, træning, licenser eller andre relevante kvalifikationer
• Baggrundstjek, resultat af personligheds- og evnevurderinger
Automatisk beslutningstagning- rekrutteringsproces
Under rekrutteringsprocessen kan du blive bedt om at gennemføre personligheds- eller evnevurderinger, som kan bruge algoritmer og andre tekniske midler til at bestemme ansøgernes score. Ansøgernes egnethed er dog ikke udelukkende baseret på resultaterne af disse tests.


Dine rettigheder som registreret

Ret til at blive informeret – du har ret til at vide præcis, hvilke data der indsamles om dig, hvorfor disse data skal gives; hvor længe disse data vil blive opbevaret; og til hvilke formål det vil blive brugt (retligt grundlag).
Ret til indsigt – du har ret til at anmode om en kopi af de personoplysninger, vi har om dig.
Ret til berigtigelse – du har ret til at rette de personoplysninger, vi har om dig, som er unøjagtige eller ufuldstændige.
Ret til at blive glemt – under visse omstændigheder kan du bede om at få slettet de personoplysninger, vi har om dig, fra vores optegnelser.
Ret til begrænsning af behandling – hvor visse betingelser gælder for at have ret til at begrænse behandlingen af ​​personoplysninger.
Ret til portabilitet – du har ret til at få overført de personoplysninger, vi har om dig, til en anden organisation.
Ret til at gøre indsigelse – du har ret til at gøre indsigelse mod visse typer behandling.
Ret i forhold til automatiseret beslutningstagning - du har ret til ikke at blive underlagt en beslutning, der udelukkende er baseret på automatiseret behandling. Behandlingen er "automatiseret", hvor den udføres uden menneskelig indgriben, og hvor den har retsvirkninger eller påvirker dig væsentligt.
Ret til at indgive en klage - du har ret til at indgive en klage til Databeskyttelses kommissionen, hvis du mener, at behandlingen af ​​dine personoplysninger er i strid med GDPR. Derudover, hvis CityJet DAC afslår din anmodning i henhold til adgangsrettigheder, vil vi give dig med en grund til hvorfor. Du har ret til at klage i henhold til vores klageprocedure nedenfor.


Anmodninger om personlige data


Udfyld venligst denne korte formular: https://www.cityjet.com/metacompliance
For at bekræfte din identitet skal du angive:
• En fotokopi af dit pas eller nationalt id-kort
• Bevis på adresse dateret inden for de seneste 6 måneder.


Klager

Hvis du ønsker at klage over, hvordan dine personoplysninger behandles af os (eller tredjeparter som beskrevet i denne politik), eller hvordan din klage er blevet behandlet, har du ret til at indgive en klage til:
Databeskyttelsesansvarlig, CityJet DAC, Imbus House, Dublin Airport, Co Dublin, Irland
E-mail: dataprotection@cityjet.com
Eller direkte med tilsynsmyndigheden:
Datakommissæren i Irland. Fuld information vises her: https://forms.dataprotection.ie/contact

Opdateringer til vores privatlivspolitik

Vi kan fra tid til anden foretage ændringer i indholdet af denne politik, og eventuelle ændringer vil blive offentliggjort på denne side.

Sidst opdateret 17 november 2022